×

คำเตือน

The form #35 does not exist or it is not published.

ทัวร์เกาะสมุยแบบชิตี้ทัวร์เกาะสมุยเต็มวัน (600 THB)

ทัวร์เกาะสมุย ซิตี้ทัวร์ นมัสการพระใหญ่ เกาะฟาน พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย แวะจุดชมวิว มหัศจรรย์ธรรมชาติ หินตาหินยาย สักการะหลวงพ่อแดงวัดคุณาราม เที่ยวน้ำตกหน้าเมือง สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์นี้ รถตู้ VIP รับ-ส่ง น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผ้าเย็น ประกันอุบัติเหตุ ไกด์ท้องถิ่น รายละเอียดตารางการเดินทาง 08.30  น.   รถรับที่โรงแรมหรือนัดพบตามจุดต่างๆ ในเกาะสมุย นมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย แวะจุดชมวิว ณ สถานที่ที่สามารถมองเห็น ชายหาดเฉวงที่สวยงามสมคำล่ำลือ สักการะหลวงพ่อแดงวัด คุณาราม เที่ยวหินตาหินยาย เลือกซื้อของฝากจากเกาะสมุย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เที่ยวน้ำตกหน้าเมือง พักผ่อนหรือเล่นน้ำตก 16.30 น.     ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก   ทัวร์เกาะสมุยแบบชิตี้ทัวร์เกาะสมุยครึ่งวัน ทัวร์เกาะสมุย นมัสการพระใหญ่ เกาะฟาน พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย

ทัวร์เกาะสมุย ซิตี้ทัวร์ นมัสการพระใหญ่ เกาะฟาน พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย แวะจุดชมวิว มหัศจรรย์ธรรมชาติ หินตาหินยาย สักการะหลวงพ่อแดงวัดคุณาราม เที่ยวน้ำตกหน้าเมือง

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์นี้

  • รถตู้ VIP รับ-ส่ง
  • น้ำดื่ม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ไกด์ท้องถิ่น

รายละเอียดตารางการเดินทาง

08.30  น.   รถรับที่โรงแรมหรือนัดพบตามจุดต่างๆ ในเกาะสมุย นมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย

แวะจุดชมวิว ณ สถานที่ที่สามารถมองเห็น ชายหาดเฉวงที่สวยงามสมคำล่ำลือ สักการะหลวงพ่อแดงวัด

คุณาราม เที่ยวหินตาหินยาย เลือกซื้อของฝากจากเกาะสมุย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เที่ยวน้ำตกหน้าเมือง

พักผ่อนหรือเล่นน้ำตก

และการแสดงคั้นน้ำกะทิ และดื่มน้ำมะพร้าวสด หรือเล่นน้ำหาดเฉวง
16.30 น.     ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

ทัวร์เกาะสมุยแบบชิตี้ทัวร์เกาะสมุยครึ่งวัน

ทัวร์เกาะสมุย นมัสการพระใหญ่ เกาะฟาน พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย จุดชมวิว หินตา หินยาย มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติบน เกาะสมุย สักการะหลวงพ่อแดงวัดคุณาราม เที่ยวน้ำตกหน้าเมือง

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์นี้

  • รถตู้ VIP รับ-ส่ง
  • น้ำดื่ม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ไกด์ท้องถิ่น

รายละเอียดตารางการเดินทาง

09.00 น. รับจากโรงแรม / ท่าเรือหน้าทอน, ท่าเรือบางรักษ์ / สนามบินเกาะสมุย
- นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะ นมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย
- แวะจุดชมวิว
- ชม “หินตา หินยาย” มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติบน เกาะสมุย
- นมัสการร่างที่ยังมิเน่าเปื่อยของหลวงพ่อแดง ณ วัดคุณาราม
- ชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุย “น้ำตกหน้าเมือง”

13.30 น. ส่งกลับโรงแรมที่พัก

สนทัวร์นี้กรุณากรอบรายละเอียดแบบเฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยแล้วคลิกส่ง