×

คำเตือน

The form #34 does not exist or it is not published.

ทัวร์เกาะเต่าดำน้ำเกาะเต่าเกาะนางยวนโดยเรือใหญ่ (2500 THB)

ทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำตื้นอ่าวม่วงหรืออ่าวลึก เล่นน้ำ ดูปะการังนานาชนิด หลากหลายสีสัน ชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่งดงาม เกาะนางยวน รับจากเกาะสมุยไปเกาะเต่าใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์   บริการรถรับ – ส่ง จากที่พัก  อาหารเช้า  อาหารเที่ยงเป็นอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์  อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันอุบัติเหตุ ไกด์ท้องถิ่น ค่าขึ้นเกาะ รายละเอียดตารางการเดินทางและการทำกิจกรรม 07.00 น.           รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก 08.00 น.           เช็คอินที่ท่าเรือ 08.30  น.          เรือถึงเกาะพงันเพื่อรับผู้โดยสารจากเกาะพงัน 08.45  น.          เรือออกจากเกาะพงันมุ่งหน้าสู่เกาะเต่า 10.30  น.          เดินทางถึงเกาะนางยวนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง บรรยากาศ และธรรมชาติที่นี่ยังคงเอกลักษณ์ที่ยังคงความเป็นส่วน ตัว เรียบง่าย สบายๆ แวะดำน้ำ ที่นี่ 1 ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้น เดินทางไปทาน อาหาร 12.30 น.           ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน 13.00 น.

ทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำตื้นอ่าวม่วงหรืออ่าวลึก เล่นน้ำ ดูปะการังนานาชนิด หลากหลายสีสัน ชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่งดงาม เกาะนางยวน รับจากเกาะสมุยไปเกาะเต่าใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์

  •   บริการรถรับ – ส่ง จากที่พัก
  •  อาหารเช้า
  •  อาหารเที่ยงเป็นอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์
  •  อุปกรณ์ดำน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ไกด์ท้องถิ่น
  • ค่าขึ้นเกาะ

รายละเอียดตารางการเดินทางและการทำกิจกรรม

07.00 น.           รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก
08.00 น.           เช็คอินที่ท่าเรือ

08.30  น.          เรือถึงเกาะพงันเพื่อรับผู้โดยสารจากเกาะพงัน

08.45  น.          เรือออกจากเกาะพงันมุ่งหน้าสู่เกาะเต่า
10.30  น.          เดินทางถึงเกาะนางยวนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง

บรรยากาศ และธรรมชาติที่นี่ยังคงเอกลักษณ์ที่ยังคงความเป็นส่วน

ตัว เรียบง่าย สบายๆ แวะดำน้ำ ที่นี่ 1 ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้น เดินทางไปทาน

อาหาร
12.30 น.           ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน

13.00 น.           สนุกสนานกับการดำน้ำผิวน้ำ ชมความงามของฝูงปลาหลากสี หลายชนิด

รวมทั้งปะการังใต้ท้องทะเลที่อ่าวม่วง หรืออ่าวกล้วยเถือน

15.00 น.           เดินทางออกจากเกาะเต่ากลับสู่เกาะสมุย ซึ่งระหว่างนี้ท่านจะได้ชมความ

งามของท้องทะเล อ่าวไทยที่แสนงดงาม
16.00 น.           เดินทางถึงเกาะสมุยและส่งท่านสู่ที่พักโรงแรม โดยสวัสดิภาพ

สนทัวร์นี้กรุณากรอบรายละเอียดแบบเฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยแล้วคลิกส่ง