×

คำเตือน

The form #32 does not exist or it is not published.

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทองโดยเรือสปีดโบ๊ท (1650 THB)

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติของเกาะต่างๆ เกาะว่าว เล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง ทะเลใน (แกะแม่เกาะ) ชมความสวยงามของน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ทำการอุทยาน (แกะวัวตาหลับ) สนุกสนานกับการพายเรือแคนนูเพื่อเที่ยวชมเกาะแก่งต่าง ๆ   สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์นี้ ประกันชีวิต บริการรับ-ส่ง ไกด์นำเที่ยว เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากากดำน้ำ พายเรือคายัด อาหารเช้า อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ผลไม้และเครืองดื่ม   สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์นี้     *  ค่าธรรมเนียมเข้าหมู่เกาะอ่างทองอุทยานทางทะเล (200 บาทหรือ 100 บาทสำหรับเด็ก ๆ ) สำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท รายละเอียดตารางการเดินทาง 08.00 น.   รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์ 09.00 น.   เริ่มต้นการเดินทางออกจากท่าเรือบางรักษ์โดยเรือสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยาแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติของ เกาะต่าง ๆ 10.00

ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติของเกาะต่างๆ เกาะว่าว เล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง ทะเลใน (แกะแม่เกาะ) ชมความสวยงามของน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ทำการอุทยาน (แกะวัวตาหลับ) สนุกสนานกับการพายเรือแคนนูเพื่อเที่ยวชมเกาะแก่งต่าง ๆ

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์นี้

  • ประกันชีวิต
  • บริการรับ-ส่ง
  • ไกด์นำเที่ยว
  • เสื้อชูชีพ
  • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
  • หน้ากากดำน้ำ
  • พายเรือคายัด
  • อาหารเช้า
  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
  • ผลไม้และเครืองดื่ม

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์นี้
    *  ค่าธรรมเนียมเข้าหมู่เกาะอ่างทองอุทยานทางทะเล (200 บาทหรือ 100 บาทสำหรับเด็ก ๆ )

สำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท

รายละเอียดตารางการเดินทาง

08.00 น.   รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์
09.00 น.   เริ่มต้นการเดินทางออกจากท่าเรือบางรักษ์โดยเรือสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยาแห่งชาติ

หมู่เกาะอ่างทอง ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติของ

เกาะต่าง ๆ
10.00 น.   เดินทางถึงบริเวณจุดแรกคือ เกาะว่าว แวะให้ท่านได้เล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง และ นั่ง

เรือเที่ยวชมเกาะต่างๆ พร้อมทั้งเก็บภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก
11.30 น.   เดินทางสู่ทะเลใน (แกะแม่เกาะ) ซึ่งเป็นทะเลน้ำเค็มที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ถูกโอบล้อมไป

ด้วยเทือกเขาหินปูน ที่มีแนวเขาสูงสลับซับซ้อน มีหน้าผาสูงชันคล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำ

ทะเลสีเขียวมรกต มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานา

ชนิด อีกทั้งยังมีอุโมงค์ได้น้ำขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อไปยังทะเลสาบด้านนอก ซึ่งทะเลแห่ง

นี้ถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สวยงามที่สุดในภาคพื้นเอเชีย
12.30 น.   เดินทางสู่ที่ทำการอุทยาน (แกะวัวตาหลับ) เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจาก

นั้น ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอีกหลายรูปแบบ เช่น เที่ยวชมสัตว์ป่าที่น่ารัก มีทั้งค่าง

ชะนี และ สัตว์อื่น ๆ หรือนำท่านเข้าชมถ้ำบัวโบกซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน เพียง

150 เมตรหรือ ถ้าต้องการสนุกสนานกับการพายเรือแคนนูเพื่อเที่ยวชมเกาะแก่งต่าง ๆ

ด้วยตัวท่านเองก็สามารถติดต่อทางทีมงานที่คอยให้บริการ
15.00 น.   เดินทางกลับเกาะสมุย ระหว่างทางที่ท่านนั่งเรือกลับ บางวันอาจโชคดีได้เห็นปลาวาฬ

หรือปลาโลมากระโดดโลดเล่นว่ายน้ำตามเรือ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
16.00 น.   ถึงท่าเรือแม่น้ำ ส่งทางคณะกลับโรงแรม โดยสวัสดิภาพ

สนใจทัวร์นี้กรุณากรอบรายละเอียดแบบเฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยแล้วคลิกส่ง

Ang Thong National Marine Park 71 of 163