×

คำเตือน

The form #28 does not exist or it is not published.

ทัวร์เที่ยวเกาะพงันจากเกาะสมุยโดยเรือสปีดโบ๊ท (1600 THB)

ทัวร์เกาะพะงัน รับจากสมุย นำท่านสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดจีน ดำน้ำชมความงามของปะการังและปลานานาชนิด เกาะคอม้า ชมวัดเขาถ้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรม วิปัสสนา ขึ้นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเกาะพะงัน เที่ยวหาดริ้น สถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้ สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์   บริการรถรับ – ส่ง จากที่พัก  อาหารเช้า  อาหารเที่ยงเป็นอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์  อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันอุบัติเหตุ ไกด์ท้องถิ่น ค่าขึ้นเกาะ รายละเอียดตารางการเดินทางและการทำกิจกรรม 08.00 น.    รับลูกค้าจากที่พัก เกาะสมุย สู่ท่าเรือบ่อผุด นำท่านเช็คอินที่ท่าเรือ 08.45 น.    เริ่มออกเดินทาง สู่ท่าเรือท้องศาลา ซี่งเป็นจุดศุนย์กลางของการเดินทางต่อไปยังที่ ต่างๆ 09.00  น.   เดินทางต่อด้วยรถ จุดแรกจะนำท่านไปสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดจีน เพื่อความ เป็นสิริมงคล หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความน่ารักและให้อาหารช้างน้อยนำ ท่านสู่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งท่านสามารถซื้ออาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป 11.00  น.  นำท่านชมความงามของปะการังและปลานานาชนิด ณ เกาะคอม้า 12.00  น.  ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ 

ทัวร์เกาะพะงัน รับจากสมุย นำท่านสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดจีน ดำน้ำชมความงามของปะการังและปลานานาชนิด เกาะคอม้า ชมวัดเขาถ้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรม วิปัสสนา ขึ้นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเกาะพะงัน เที่ยวหาดริ้น สถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์

  •   บริการรถรับ – ส่ง จากที่พัก
  •  อาหารเช้า
  •  อาหารเที่ยงเป็นอาหารไทยแบบบุฟเฟ่ต์
  •  อุปกรณ์ดำน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ไกด์ท้องถิ่น
  • ค่าขึ้นเกาะ

รายละเอียดตารางการเดินทางและการทำกิจกรรม

08.00 น.    รับลูกค้าจากที่พัก เกาะสมุย สู่ท่าเรือบ่อผุด นำท่านเช็คอินที่ท่าเรือ
08.45 น.    เริ่มออกเดินทาง สู่ท่าเรือท้องศาลา ซี่งเป็นจุดศุนย์กลางของการเดินทางต่อไปยังที่

ต่างๆ
09.00  น.   เดินทางต่อด้วยรถ จุดแรกจะนำท่านไปสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดจีน เพื่อความ

เป็นสิริมงคล หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความน่ารักและให้อาหารช้างน้อยนำ

ท่านสู่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งท่านสามารถซื้ออาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป
11.00  น.  นำท่านชมความงามของปะการังและปลานานาชนิด ณ เกาะคอม้า
12.00  น.  ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้
13.30  น.  นำท่านสู่วัดเขาถ้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรม วิปัสสนา ณ ที่แห่งนี้มีชาวต่างชาติจำนวนมาก

เข้ารับ การฝึกกรรมฐาน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเกาะพะงัน หลังจาก

นั้น นำท่านเดินทาง ไปสนุกสนานกับการเล่นน้ำ พักผ่อน ณ ชายหาด ที่สวยงาม และ

มีชื่อเสียงมาก เป็นสถานที่ที่ใช้จัด งานฟูลมูนปาร์ตี้ ในทุกๆวันพระจันทร์เต็มดวง คือ

หาดริ้น
16.30  น.   เดินทางกลับสู่เกาะสมุยถึงท่าเรือ (หากท่านที่บุ๊คกิจกรรม บานาน่าโบ๊ท หรือนวดแผน

ไทย ก็จะทำ กิจกรรมที่จองไว้ก่อนกลับที่พัก) ส่งลูกค้ากลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์เกาะพงันจะมีเฉพาะ วันจันทร์  พุธ ศุกร์

สนทัวร์นี้กรุณากรอบรายละเอียดแบบเฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยแล้วคลิกส่ง

Ko Phangan2