×

คำเตือน

The form #40 does not exist or it is not published.

สมุยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนเสือ (1400 THB)

สมุยอควาเรี่ยม พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำและชมความสวยงามของการแสดงของสัตว์หลากหลายชนิดเป็นทริปสบาย ๆ เหมาะกับทุกคนในครอบครัว เที่ยวพิพิธภัณฑ์ อควาเรี่ยมเป็นสวนเสือและสัตว์น้ำในเกาะสมุยเป็นที่ยอดเยี่ยมและสถานที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ตั้งอยู่ที่บ้านหาดทางตอนใต้ของหาดละไมสมุยสวนเสือและสัตว์น้ำมีประสบการณ์มากมายกับหลากหลายของสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทยสวนเสือสมุยและสัตว์น้ำในเกาะสมุยเปิดบริการทุกวัน  09.00 น. ถึง 17.00 น.และมีโปรแกรมให้เลือกหลายโปรแกรมด้วยกัน สมุย อควาเรี่ยม โปรแกรม A 12.00  รถรับจากที่พักเดินทางสู่ สมุย อควาเรี่ยม ชม ฝูงปลาใหญ่น้อย หลากหลายสายพันธุ์ ที่อควาเรี่ยม สิงห์โตทะเลโชว์  นกโชว์  นากทะเลโชว์ เสือเบงกอลโชว์ สวนสัตว์ นั่งรถม้า 17.0        เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ   สมุย อควาเรี่ยม โปรแกรม B 12.00 รถรับจากที่พักเดินทางสู่ สมุย อควาเรี่ยม ชม ฝูงปลาใหญ่น้อย หลากหลายสายพันธุ์ ที่อควาเรี่ยม สิงห์โตทะเลโชว์  นกโชว์  นากทะเลโชว์ เสือเบงกอลโชว์ สวนสัตว์ นั่งรถม้า ถ่ายรูป กับเสือเบงกอล ได้ภาพขนาด

สมุยอควาเรี่ยม พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำและชมความสวยงามของการแสดงของสัตว์หลากหลายชนิดเป็นทริปสบาย ๆ เหมาะกับทุกคนในครอบครัว เที่ยวพิพิธภัณฑ์ อควาเรี่ยมเป็นสวนเสือและสัตว์น้ำในเกาะสมุยเป็นที่ยอดเยี่ยมและสถานที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ตั้งอยู่ที่บ้านหาดทางตอนใต้ของหาดละไมสมุยสวนเสือและสัตว์น้ำมีประสบการณ์มากมายกับหลากหลายของสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทยสวนเสือสมุยและสัตว์น้ำในเกาะสมุยเปิดบริการทุกวัน  09.00 น. ถึง 17.00 น.และมีโปรแกรมให้เลือกหลายโปรแกรมด้วยกัน

สมุย อควาเรี่ยม โปรแกรม A
12.00  รถรับจากที่พักเดินทางสู่ สมุย อควาเรี่ยม

 • ชม ฝูงปลาใหญ่น้อย หลากหลายสายพันธุ์ ที่อควาเรี่ยม
 • สิงห์โตทะเลโชว์
 •  นกโชว์
 •  นากทะเลโชว์
 • เสือเบงกอลโชว์
 • สวนสัตว์
 • นั่งรถม้า

17.0        เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

สมุย อควาเรี่ยม โปรแกรม B
12.00 รถรับจากที่พักเดินทางสู่ สมุย อควาเรี่ยม

 • ชม ฝูงปลาใหญ่น้อย หลากหลายสายพันธุ์ ที่อควาเรี่ยม
 • สิงห์โตทะเลโชว์
 •  นกโชว์
 •  นากทะเลโชว์
 • เสือเบงกอลโชว์
 • สวนสัตว์
 • นั่งรถม้า
 • ถ่ายรูป กับเสือเบงกอล ได้ภาพขนาด 8″x11″ 1ใบ

17.00 เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

สมุยอควาเรี่ยม โปรแกรม C (VIP)
12.00 รถรับจากที่พักเดินทางสู่ สมุย อควาเรี่ยม

 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ชม ฝูงปลาใหญ่น้อย หลากหลายสายพันธุ์ ที่อควาเรี่ยม
 • สิงห์โตทะเลโชว์
 • เล่นน้ำ และสัมผัส สิงโตทะเลอย่าใกล้ชิด
 • สวนสัตว์

17.00 เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เด็กควรอายุ7ปีขึ้นไป
ทุกโปรแกรม รวม รถ รับ-ส่ง ,ขนม เครื่องดื่ม เล่นน้ำที่สระน้ำ