×

คำเตือน

The form #20 does not exist or it is not published.

เส้นทางเรือจากสมุย – เกาะเต่า (750 THB)

บริการเรือข้ามฟากจากเกาะสมุยไปเกาะเต่ามีบริการทุกวันซึ่งแต่ละวันจะมีวันละ2 เที่ยวโดยมีรถรับส่งจากโรงแรมเกาะสมุยไปยังท่าเรือเกาะสมุยเพื่อลงเรือไปเกาะเต่าและจากท่าเรือเกาะเต่าส่งโรงแรมเกาะสมุย

 ตารางการเดินทางเรือขาไปจากเกาะสมุย-เกาะเต่า

เวลา     08.00 น. ถึงเกาะเต่า   10.00 น.

13.30 น. ถึงเกาะเต่า   15.30 น.

ตารางการเดินทางเรือขากลับจากเกาะเต่า-เกาะเต่า

เวลา     09.30 น. ถึงเกาะเต่า   11.30 น.

15.00 น. ถึงเกาะเต่า    17.00 น.

 หมายเหตุจากเกาะสมุยมีรถรับจากโรงแรม           

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.30 น.
  • เวลา 13.30 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 11.30 -12.00 น.