×

คำเตือน

The form #21 does not exist or it is not published.

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปเขาหลัก (780 THB)

บริการรถบัสรับจากโรงแรมเกาะสมุยส่งไปยังท่าเรือหน้าทอนลงเรือเฟอร์รีไปยังท่าเรือดอนสักนั่งรถบัสต่อไปยังเขาหลัก จังหวัดพังงา มีให้บริการทุกวันมี 2 เวลาให้เลือกคือ 08.00 จากเกาะสมุยถึงเขาหลัก  15.30 น. และเวลา 10.00 น. ถึงเขาหลัก 17.00 น. การจองจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง
สิ่งที่รวมอยู่ใน

  • รถรับจากโรงแรม
  •  ตั๋วเรือเฟอร์รี่
  •  ตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.20 น.
  • เวลา 10.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 08.30 -09.00 น.