เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย เขาสก (780 THB)

บริการรถบัสรับจากโรงแรมเกาะสมุยไปส่งยังท่าเรือเฟอร์รีหน้าทอนเพื่อลงเรือไปยังท่าเรือดอนสักนั่งรถต่อไปยังเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีให้บริการทุกวันมี 2 เวลาให้เลือกคือ 08.00 จากเกาะสมุยถึง เขาสก 14.30 น.และเวลา 10.00 น. ถึงเขาสก 16.00 น. การจองจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง
สิ่งที่รวมอยู่ใน

  • รถรับจากโรงแรม
  •  ตั๋วเรือเฟอร์รี่
  •  ตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.20 น.
  • เวลา 10.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 08.30 -09.00 น.

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย เขาสก

เลือกการท่องเที่ยวของท่าน แล้วกรอกแบบฟอร์ม
การสั่งจองจะมีผลสำเร็จหลังจากได้รับการจ่ายหรือการโอนเงินจากลูกค้าแล้ว
ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย เขาสก Khao Sok
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
0 THB
Invalid Input
Invalid Input