เส้นทางเรือจากสมุย – เกาะพงัน (450 THB)

บริการเรือข้ามฟากจากเกาะสมุยไปเกาะเต่ามีบริการทุกวันซึ่งแต่ละวันจะมีวันละ2 เที่ยวโดยมีรถรับส่งจากโรงแรมเกาะสมุยไปยังท่าเรือเกาะสมุยเพื่อลงเรือไปเกาะ    พงันและจากท่าเรือเกาะพงันส่งโรงแรมเกาะสมุย

ไปยังท่าเรือท้องศาลา

 ตารางการเดินทางเรือขาไปจากเกาะสมุย-พงัน

เวลา     08.00 น. ถึงเกาะพงัน   08.30 น.

13.30 น. ถึงเกาะพงัน   14.00 น.

ตารางการเดินทางเรือขากลับจากเกาะพงัน-เกาะสมุย

เวลา     11.00 น. ถึงเกาะสมุย   11.30 น.

16.30 น. ถึงเกาะสมุย    17.00 น.

 หมายเหตุจากเกาะสมุยมีรถรับจากโรงแรม           

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.30 น.
  • เวลา 13.30 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 11.30 -12.00 น.

ไปยังท่าเรือหาดริน

 ตารางการเดินทางเรือขาไปจากเกาะสมุย-พงัน

เวลา     10.00 น. ถึงเกาะพงัน   10.45 น.

13.00 น. ถึงเกาะพงัน   13.45 น.

16.00 น. ถึงเกาะพงัน   16.45 น.

18.30 น. ถึงเกาะพงัน   19.15 น.

ตารางการเดินทางเรือขากลับจากเกาะพงัน-เกาะสมุย   

เวลา     09.30 น. ถึงเกาะพงัน   10.15 น.

11.40 น. ถึงเกาะพงัน   12.15 น.

14.30 น. ถึงเกาะพงัน   15.15 น.

17.30 น. ถึงเกาะพงัน   18.15 น.

เส้นทางเรือจากสมุย – เกาะพงัน

เลือกการท่องเที่ยวของท่าน แล้วกรอกแบบฟอร์ม
การสั่งจองจะมีผลสำเร็จหลังจากได้รับการจ่ายหรือการโอนเงินจากลูกค้าแล้ว
ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

เส้นทางเรือจากสมุย – เกาะพงัน Koh Phangan
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
0 THB
Invalid Input
Invalid Input