×

คำเตือน

The form #16 does not exist or it is not published.

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไป เกาะพีพี (880 THB)

บริการรถบัสรับจากโรงแรมเกาะสมุยไปส่งท่าเรือหน้าทอนลงเรือเฟอร์รีไปยังท่าเรือดอนสักนั่งรถบัสไปยัง จังหวัดกระบี่เพื่อลงเรือไปยังเกาะพีพี มีให้บริการทุกวัน วันละ 1 เวลาคือ 08.00 จากเกาะสมุยถึงเกาะพีพี เวลา 16.30 น.   การจองจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง
สิ่งที่รวมอยู่ใน

  • รถรับจากโรงแรม
  •  ตั๋วเรือเฟอร์รี่
  •  ตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.20 น.