เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปจังหวัดภูเก็ต (780 THB)

บริการรถบัสรับจากโรงแรมเกาะสมุยไปส่งท่าเรือหน้าทอนลงเรือเฟอร์รีไปยังท่าเรือดอนสักนั่งรถบัสไปยัง จังหวัดภูเก็ต มีให้บริการทุกวันมี 3เวลาให้เลือกคือ 08.00 จากเกาะสมุยถึงภูเก็ต  16.00 น. และเวลา 10.00 น. ถึงภูเก็ต 18.00 น.และเวลา 14.00 น. ถึงภูเก็ต 22.00 น. ถ้าต้องการให้ไปส่งป่าต่องจ่ายเพิ่มคนละ 200 บาท การจองจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง
สิ่งที่รวมอยู่ใน

  • รถรับจากโรงแรม
  •  ตั๋วเรือเฟอร์รี่
  •  ตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.20 น.
  • เวลา 10.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 08.30 -09.00 น.
  • เวลา 14.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 12.00 -13.00 น.

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปจังหวัดภูเก็ต

เลือกการท่องเที่ยวของท่าน แล้วกรอกแบบฟอร์ม
การสั่งจองจะมีผลสำเร็จหลังจากได้รับการจ่ายหรือการโอนเงินจากลูกค้าแล้ว
ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปจังหวัดภูเก็ต Phuket
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
0 THB
Invalid Input
Invalid Input